Privacy policy

English Česky
  • Application does not use any personal information.
  • Application uses Crashlytics tool for anonymous report of crashes
  • Aplikace nezískává žádné osobní údaje.
  • Aplikace používá nástroj Crashlytics pro anonymní hlášení chyb.